அன்பான செங்குந்தர் சமுதாய சொந்தங்களே சேவை மனப்பான்மையோடு பணி செய்யும் நமது சமுதாய குடும்பங்களை இணைக்கும் இந்த கோகிலம் திருமணத்தகவல் மையத்தில், உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளின் முழு ஜாதக விவரத்துடன் புகைப்படம் இணைத்து நேரிலோ / தபால் / அல்லது ஆன்லைன் வழியாகவும் பதிவு செய்யுங்கள். பதிவு கட்டணம் ரூபாய் 700 மட்டும். வரன்களை பாருங்கள் திருமணத்தை முடியுங்கள், வாழ்த்துங்கள் வணக்கம் நன்றி. கோகிலம் திருமணத்தகவல் மையம், 52/66, மண்டித்தெரு, செய்யாறு - 604 407, திருவண்ணாமலை மாவட்டம். தொடர்புக்கு +91-9442409292 / 9442439292.
52/66, மண்டித்தெரு,
செய்யாறு - 604 407, திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

செல் : +91-9442409292 / 9442439292
 
       
 
Forgot Password?
செங்குந்த முதலியார் மட்டும்
 
Home Search Registration Download Form Schemes & Payment Options Services Contact Us  
Website Reg. No. : SF187 Office Reg. No. : 3513 Name : p.சங்கீதா BE Reg. Month. : 28/02/2019
Bio Data
Gender-Marital Status FemaleUnmarried
Caste-Sub Caste Sengunthar (Kaikolar)
DOB-Age-Time-Place 13/03/1994 -26 Age - 5:30:AM - ஆம்பூர்
Order of Birth
Religion-Caste-Sub caste -Select-
Star-Rasi-Paatham UTTHIRATTATHI -MEENAM
Gothram-Laknam-Dossam -KUMBHAM
Qualification-Job-Place of Job BE
Income/month-Height-Complexion-Body Type -5ft 3in - 160cm-Wheatish -
Mother Tongue-Diet Tamil
Smoking-Drinking -
Physical Status Normal
Parents Alive-Father's Job - Mother's Job Y.Both Alive
Relationship Elder Brother Younger brother Elder Sister Younger Sister  
Married 2  
UnMarried  
Nativity ஆம்பூர்
Any Other Details மாடிவீடு 3, கடைகள் 3, காலிமனை உள்ளது.
Expectations
Qualification ME BE MCA MBA PG
Job (For Boys) Must
Job-Income/month நல்ல பணியில் இருத்தல் வேண்டும்
Religion-Mothertongue-Caste-Sub caste --Select- -
Diet Non vegetarian
Marital Status UnMarried
Any Other Expectation
www.kokilammatrimony.com
Contact Details
Contact Person N.பழனி முதலியார், ஆம்பூர் , வேலூர்
Contact No. Mobile :9443687394, Phone :9629344809
Email ID.
 Website : www.kokilammatrimony.com  Mobile : +91-9442409292 / 9442439292  Email : kokilammatrimony@gmail.com
Dasa Balance : Dasa   Year(s)   Month(s)   Day(s)
 
சந்திரன் சுக்கிரன் கேது
சூரியன் சனி புதன் செவ்வாய் ல

RASI

ராகு குரு
கோகிலம் திருமணத்தகவல் மையம்
52/66, மண்டித்தெரு,
செய்யாறு - 604 407,
திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

Mobile: +91-9442409292 / 9442439292
Phone : 04182 - 222344
Email : kokilammatrimony@gmail.com
குரு சூரியன்
கேது
செவ்வாய் சனி ல

AMSAM

சந்திரன் ராகு
புதன் சுக்கிரன்