அன்பான செங்குந்தர் சமுதாய சொந்தங்களே சேவை மனப்பான்மையோடு பணி செய்யும் நமது சமுதாய குடும்பங்களை இணைக்கும் இந்த கோகிலம் திருமணத்தகவல் மையத்தில், உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளின் முழு ஜாதக விவரத்துடன் புகைப்படம் இணைத்து நேரிலோ / தபால் / அல்லது ஆன்லைன் வழியாகவும் பதிவு செய்யுங்கள். பதிவு கட்டணம் ரூபாய் 700 மட்டும். வரன்களை பாருங்கள் திருமணத்தை முடியுங்கள், வாழ்த்துங்கள் வணக்கம் நன்றி. கோகிலம் திருமணத்தகவல் மையம், 52/66, மண்டித்தெரு, செய்யாறு - 604 407, திருவண்ணாமலை மாவட்டம். தொடர்புக்கு +91-9442409292 / 9442439292.
52/66, மண்டித்தெரு,
செய்யாறு - 604 407, திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

செல் : +91-9442409292 / 9442439292
 
       
 
Forgot Password?
செங்குந்த முதலியார் மட்டும்
 
Home Search Registration Download Form Schemes & Payment Options Services Contact Us  
Website Reg. No. : SF199 Office Reg. No. : 3525 Name : B.ஹேமலதா B.E ECE Reg. Month. : 15/05/2019
Bio Data
Gender-Marital Status FemaleUnmarried
Caste-Sub Caste Sengunthar (Kaikolar)
DOB-Age-Time-Place 12/09/1993 -27 Age - 6:06:AM - காஞ்சிபுரம்
Order of Birth 1
Religion-Caste-Sub caste -Select-
Star-Rasi-Paatham POOSAM -KATAKAM
Gothram-Laknam-Dossam சிவகோத்ரம் -MAGARAM
Qualification-Job-Place of Job BE ECE-NO
Income/month-Height-Complexion-Body Type -5ft 3in - 160cm-Fair -
Mother Tongue-Diet Tamil
Smoking-Drinking -
Physical Status Normal
Parents Alive-Father's Job - Mother's Job Y.Both Alive-வியாபாரம் -குடும்ப தலைவி
Relationship Elder Brother Younger brother Elder Sister Younger Sister  
Married  
UnMarried 1  
Nativity காஞ்சிபுரம்
Any Other Details மாடிவீடு 1
Expectations
Qualification B.E M.E MCA MBA .
Job (For Boys) Must
Job-Income/month பணியில் இருக்க வேண்டும்
Religion-Mothertongue-Caste-Sub caste --Select- -
Diet Non vegetarian
Marital Status UnMarried
Any Other Expectation பணியில் இருக்க வேண்டும்
www.kokilammatrimony.com
Contact Details
Contact Person M.பாலசுப்பிரமணியன் காஞ்சிபுரம்
Contact No. Mobile :9443690391, Phone :9952738865
Email ID.
 Website : www.kokilammatrimony.com  Mobile : +91-9442409292 / 9442439292  Email : kokilammatrimony@gmail.com
Dasa Balance : Dasa   Year(s)   Month(s)   Day(s)
 
கேது
ல சனி

RASI

சந் சுக்
சூரி
ராகு அங் புத குரு
கோகிலம் திருமணத்தகவல் மையம்
52/66, மண்டித்தெரு,
செய்யாறு - 604 407,
திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

Mobile: +91-9442409292 / 9442439292
Phone : 04182 - 222344
Email : kokilammatrimony@gmail.com
கேது புத
சுக்

AMSAM

சனி
குரு சந் அங்
சூரி ராகு