அன்பான செங்குந்தர் சமுதாய சொந்தங்களே சேவை மனப்பான்மையோடு பணி செய்யும் நமது சமுதாய குடும்பங்களை இணைக்கும் இந்த கோகிலம் திருமணத்தகவல் மையத்தில், உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளின் முழு ஜாதக விவரத்துடன் புகைப்படம் இணைத்து நேரிலோ / தபால் / அல்லது ஆன்லைன் வழியாகவும் பதிவு செய்யுங்கள். பதிவு கட்டணம் ரூபாய் 700 மட்டும். வரன்களை பாருங்கள் திருமணத்தை முடியுங்கள், வாழ்த்துங்கள் வணக்கம் நன்றி. கோகிலம் திருமணத்தகவல் மையம், 52/66, மண்டித்தெரு, செய்யாறு - 604 407, திருவண்ணாமலை மாவட்டம். தொடர்புக்கு +91-9442409292 / 9442439292.
52/66, மண்டித்தெரு,
செய்யாறு - 604 407, திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

செல் : +91-9442409292 / 9442439292
 
       
 
Forgot Password?
செங்குந்த முதலியார் மட்டும்
 
Home Search Registration Download Form Schemes & Payment Options Services Contact Us  
Website Reg. No. : SF228 Office Reg. No. : 3554 Name : M. யாழிமொழி [எ]தேன்மொழிMBBS MD Reg. Month. : 06/02/2020
Bio Data
Gender-Marital Status FemaleUnmarried
Caste-Sub Caste Sengunthar (Kaikolar)
DOB-Age-Time-Place 01/08/1990 -30 Age - 8:10:PM - காஞ்சிபுரம்
Order of Birth 1
Religion-Caste-Sub caste -Select-
Star-Rasi-Paatham KETTAI -VRICHIKA
Gothram-Laknam-Dossam சிவகோத்ரம்
Qualification-Job-Place of Job m.b.b.s. dch mD [Padiatrics]-super speciality [i.c.u.]mehta hospital-KANCHIPURAM
Income/month-Height-Complexion-Body Type 75,000-5ft 4in - 162cm-Wheatish -
Mother Tongue-Diet Tamil
Smoking-Drinking -
Physical Status Normal
Parents Alive-Father's Job - Mother's Job Y.Both Alive-Retd associate professar-அரசுப்பள்ளி ஆசிரியை
Relationship Elder Brother Younger brother Elder Sister Younger Sister  
Married  
UnMarried 1  
Nativity காஞ்சிபுரம்
Any Other Details மாடிவீடு 1
Expectations
Qualification MBBS BE ME M.TECH
Job (For Boys) Must
Job-Income/month பணியில் இருக்க வேண்டும்
Religion-Mothertongue-Caste-Sub caste --Select- -
Diet Non vegetarian
Marital Status UnMarried
Any Other Expectation பணியில் இருக்கவேண்டும்
www.kokilammatrimony.com
Contact Details
Contact Person A.E.மெய்யப்பன் காஞ்சிபுரம்
Contact No. Mobile :9789231668
Email ID.
 Website : www.kokilammatrimony.com  Mobile : +91-9442409292 / 9442439292  Email : kokilammatrimony@gmail.com
Dasa Balance : புதன் Dasa   0Year(s)   2Month(s)   18Day(s)
 
செவ் சுக்
ராகு

RASI

சூரி குரு கேது
புத
சனி சந்
கோகிலம் திருமணத்தகவல் மையம்
52/66, மண்டித்தெரு,
செய்யாறு - 604 407,
திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

Mobile: +91-9442409292 / 9442439292
Phone : 04182 - 222344
Email : kokilammatrimony@gmail.com
சுக் ராகு

AMSAM

புத
குரு
சந் சூரி கேது சனி செவ்