அன்பான செங்குந்தர் சமுதாய சொந்தங்களே சேவை மனப்பான்மையோடு பணி செய்யும் நமது சமுதாய குடும்பங்களை இணைக்கும் இந்த கோகிலம் திருமணத்தகவல் மையத்தில், உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளின் முழு ஜாதக விவரத்துடன் புகைப்படம் இணைத்து நேரிலோ / தபால் / அல்லது ஆன்லைன் வழியாகவும் பதிவு செய்யுங்கள். பதிவு கட்டணம் ரூபாய் 700 மட்டும். வரன்களை பாருங்கள் திருமணத்தை முடியுங்கள், வாழ்த்துங்கள் வணக்கம் நன்றி. கோகிலம் திருமணத்தகவல் மையம், 52/66, மண்டித்தெரு, செய்யாறு - 604 407, திருவண்ணாமலை மாவட்டம். தொடர்புக்கு +91-9442409292 / 9442439292.
52/66, மண்டித்தெரு,
செய்யாறு - 604 407, திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

செல் : +91-9442409292 / 9442439292
 
       
 
Forgot Password?
செங்குந்த முதலியார் மட்டும்
 
Home Search Registration Download Form Schemes & Payment Options Services Contact Us  
Website Reg. No. : SF240 Office Reg. No. : 3564 Name : B.கீதா B.SC micro biology Reg. Month. : 05/10/2020
Bio Data
Gender-Marital Status FemaleUnmarried
Caste-Sub Caste Sengunthar (Kaikolar)
DOB-Age-Time-Place 14/10/1994 -26 Age - 5:30:AM - திருமால்பேறு
Order of Birth 2
Religion-Caste-Sub caste -Select-
Star-Rasi-Paatham THIRUVONAM -MAGARAM -4
Gothram-Laknam-Dossam சிவகோத்ரம் -KANNI
Qualification-Job-Place of Job B.SC Micro biology-தமிழ்நாடு காவல்துறை-காஞ்சிபுரம்
Income/month-Height-Complexion-Body Type 18,000-5ft 5in - 165cm-Wheatish -
Mother Tongue-Diet Tamil
Smoking-Drinking -
Physical Status Normal
Parents Alive-Father's Job - Mother's Job Y.Both Alive-நெசவு -குடும்ப தலைவி
Relationship Elder Brother Younger brother Elder Sister Younger Sister  
Married  
UnMarried 1  
Nativity திருமால்பேறு
Any Other Details மாடிவீடு1
Expectations
Qualification BE MCA PG DEGREE
Job (For Boys)
Job-Income/month பணியில் இருந்தால் நல்லது
Religion-Mothertongue-Caste-Sub caste --Select- -
Diet Non vegetarian
Marital Status
Any Other Expectation நல்லவியாபாரம் இருக்கலாம்
www.kokilammatrimony.com
Contact Details
Contact Person M.பக்தவச்சலம் திருமால்பேறு
Contact No. Mobile :8870417893, Phone :9688148866
Email ID.
 Website : www.kokilammatrimony.com  Mobile : +91-9442409292 / 9442439292  Email : kokilammatrimony@gmail.com
Dasa Balance : Dasa   1Year(s)   5Month(s)   11Day(s)
 
கேது
சனி
சந்

RASI

செவ்
குரு சுக் ராகு ல சூரி புத
கோகிலம் திருமணத்தகவல் மையம்
52/66, மண்டித்தெரு,
செய்யாறு - 604 407,
திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

Mobile: +91-9442409292 / 9442439292
Phone : 04182 - 222344
Email : kokilammatrimony@gmail.com
ராகு குரு ல புத சுக்

AMSAM

சந்
சூரி
சனி கேது செவ்